گروه مدیریت پروژه

نظر به اهمیت موضوع مدیریت و راهبری پروژه­های مهم ودجا در زمان حال و آینده، گروه علمی مدیریت پروژه ، با هدف تهیه و تدوین الگوها و استانداردهای بومی در حوزه­های تخصصی مدیریت پروژه، توانمندسازی مهارت­های مدیریت پروژه نقش آفرینان پروژه (مدیران، اعضاء تیم پروژه، کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، ارزیابان و بهره‌برداران ) در سطح ودجا و نیروهای مسلح ایجاد گردیده است.

 •       فعالیت های انجام شده :

1- طراحی و تدوین الگوی اولیه نظام‌های مدیریت دستیابی دفاعی ایران (نظام مددا) و مدیریت پروژه دفاعی ایران (نظام مپدا)

2- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای بیش از پنجاه دوره آموزش سطح مقدماتی نظام مپدا در سازمان‌ها و صنایع تابعه ودجا

3- آموزش بیش از هزار نفر از مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه صنایع دفاعی (شبکه سازی مدیران پروژه)

4- طراحی و تدوین سرفصل‌های دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5- اجرای 8 دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و تربیت حدود صد نفر از مدیرانو اعضای تیم‌های پروژه با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6- کمک به انتخاب و راهنمایی بیش از 60 پایان‌نامه­ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، در راستای مسائل و دغدغه‌های سازمان‌ها و صنایع دفاعی

7- ترجمه، چاپ و توزیع کتاب چارچوب شایستگی‌های مدیران پروژه

8- ارایه مقاله‌های مرتبط با حوزه‌های مدیریت پروژه

 •      خدمات قابل ارائه:

1-  پژوهش: بررسی دانش روز مدیریت پروژه در دنیا و استفاده از تجارب خبرگان و صاحب نظران

2-  آموزش: آموزش و توانمندسازی اعضای تیم پروژه، مدیران و نقش آفرینان کلیدی در حوزه­های ستاد و صف پروژه

3-  مشاوره: عرضه خدمات مشاوره درسطح مدیران ارشد، مدیران پروژه، بهره­برداران، دستگاه نظارت، کارفرما و سازمان مجری

4-  پیاده سازی: پیاده‌سازی نظام مدیریت دستیابی پروژه دفاعی در سازمان، صنعت و واحد مورد نظر

5-  ارزیابی: پس از پیاده‌سازی فرآیندهای نظام مدیریت دستیابی و مدیریت پروژه دفاعی در سازمان­های متقاضی ،به‌منظور بهره‌گیری از فرآیندهای به‌روز شده و جلوگیری از انحرافات احتمالی، فرآیندهای نظام­های فوق­الذکر و سیاست های مربوطه ارزیابی می­گردند

 •     فعالیت های آینده:

1- توسعه الگوهای مرتبط با نظام‌های مدیریت دستیابی و مدیریت پروژه دفاعی ایران ( نظام مددا / مپدا )

2- فرهنگ‌سازی و توسعه توانمندی مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه‌های صنایع دفاعی براساس نظام‌های مددا و مپدا

3- پیاده‌سازی حوزه‌ها و فرآیندهای نظام مددا/ مپدا در سازمان‌ها و صنایع دفاعی

 

 

گروه ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی

گروه پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی با هدف "عرضه الگوهایی جهت بهبود فرایند سیاستگذاری و ارزیابی سیاست" و هم‌چنین "راه­اندازی جریان ارزیابی سیاست­ها در چرخه سیاستگذاری در سطح سکانداری ودجا" پایه‌گذاری شده است. بر اين اساس ماموريت مرکز پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی، ارتقاء هوشمندی در خلق سیاست از طریق غنی‌سازی دستگاه اندیشه در سطح سکانداری ودجا و سازمان‌های تابعه، به منظور خلق شایستگی دفاعی و ارتقاء قدرت ملی می­باشد.

 •       فعالیت­های انجام شده:

1-     تهیه سند راهنمای تحلیل سیاست

2-     ترجمه کتاب اهمیت غفلت در سیاست گذاری و مقالات مورد نیاز

3-     ارائه الگوی ارزیابی سیاست

 •       خدمات قابل ارائه:
 1. توسعه الگو: بررسی دانش روز سیاست گذاری و ارزیابی سیاست در دنیا و استفاده از تجربیات خبرگان و صاحب نظران جهت احصاء الگوهای درست سیاستگذاری و روش­های ارزیابی سیاست
 2. مشاوره و تسهیلگری: ارائه خدمات مشاوره به مدیران و سیاست گذاران در سطح وزارت و سازمان­ها جهت انتخاب سیاست درست و ارزیابی سیاست‌ها
 3. توانمندسازی: آموزش و توانمندسازی مدیران و سياست گذاران در سطح وزارت و سازمان­ها جهت انتخاب سیاست درست و هم‌چنین آموزش ارزیابان سیاست
 4. تبادل تجارب: ارائه تجارب برتر ودجا در انتخاب سیاست­ها با بیان نتایج ارزیابی سیاست­ها
 5. ارزیابی و تحلیل: ارزیابی و تحلیل سیاست­ها به‌منظور انتخاب سیاست درست و هم‌چنین ارزیابی سیاست‌های منتخب حین اجرا و پس از اجرای سیاست
 •     فعالیت­های آینده:

1-     شبکه­سازی داخلی از متخصصان در زمینه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

2-     شناسایی متخصصان دانشگاه‌ها در حوزه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

3-     آماده­سازی و انتشار کتب در زمینه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

4-     تهیه مقالات و گزارش­های مفید در حوزه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست با تمرکز بر بخش دفاع

5-     شناسایی و تبادل تجارب قابل انتقال

6-     تدوین اسناد در خصوص سیاستگذاری، ارزیابی­های قبل، حین و پس از اجرای سیاست و عقلانیت­های پایه حاکم بر آن­ها

7-     شفاف­سازی نقش سکانداران در سطح ودجا و سازمان­ها و احصاء الگوی شایستگی آنها

گروه مدیریت راهبرد

 •      دامنه فعالیت گروه:

تغییرات محیطی، تغییرات در مفاهیم و رویکردها، نیازهای متنوع ذی‌نفعان، منابع محدود، ایجاد و توسعه نهادهای مرتبط با موضوعات راهبردی در سطح وزارت، سازمان‌ها و حتی گروه‌ها، بیانگر اهمیت موضوعات راهبردی در مسیر آینده ودجاست. ودجا نیازمند بازآفرینی و تغییر از درون است این بازآفرینی و تغییر، مستلزم رسیدن به درک جدید و متمرکزتری از مسائل حیاتی و محیط پیرامون آن می‌باشد. طرح پرسش­های راهبردی و تلاش در جهت خلق پاسخ­های خلاقانه برای آنها، نیازمند ارتقاء ظرفیت اندیشه­ورزی در دستگاه راهبردی ودجاست. در اين راستا گروه علمی و تسهیلگری مدیریت راهبردی با فراهم ‌ساختن بستر و فرصت لازم جهت گردهم‌آیی و گفتمان سازی صاحب نظران راهبردی ودجا، بدنبال توسعه ظرفیت خلق راهبردهای نو و اثربخش و نیز غنی‌سازی دستگاه اندیشه راهبردی در سطح ودجا و سازمان‌های تابعه، به‌منظور خلق شایستگی دفاعی و ارتقاء قدرت ملی می باشد.

 •      فعالیت های انجام شده:

1-     تشکیل شبکه حرفه‌ای خبرگان راهبردی در سطح ودجا و یارگیری راهبردی مستمر برای شبکه

2-     انجام پژوهش‌های علمی و معماری الگوهای مناسب برای توسعه ظرفیت خلق راهبردهای اثربخش

3-     ایجاد فضای گفتمانی برای مفاهمه و درک مشترک حول موضوعات راهبردی ودجا، سازمان­های تابعه و محیط پیرامون

4-     ارزیابی و تحلیل موضوعات راهبردی در سطح ودجا و سازمان‌های تابعه؛

5-     شناسایی و تبادل تجارب در مباحث راهبردی

6-     ارتباط با کانون‌های فکر راهبردی در سطح ملی و نیز نهادهای مدیریت راهبردی در سایر دستگاه‌های اجرایی کشور

7-     آموزش، مشاوره و تسهیلگری در حوزه مدیریت راهبردی؛

8-     توانمند سازی اعضاء شبکه حرفه‌ای خبرگان راهبردی ودجا

 •      خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری دوره های مهارت آموزی توسعه تفکر راهبردی

2-     معماری و ارایه مشاوره در زمینه الگوی های کسب و کار

3-     برگزاری دوره های مهارت آموزی و ارایه مشاوره در زمینه تدوین نقشه استراتژی

4-     ارزیابی سیاست های ستادهای راهبردی

5-     انجام پژوهش در زمینه مباحث مدیریت راهبردی

v     فعالیت های آینده:

1-     تدوین الگوی بومی مدیریت راهبردی در وزارت دفاع

2-      استفاده از الگوهای نوین کسب و کار در صنایع دفاعی