محورهای کلیدی کنفرانس

محورهای کلیدی اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع اعلام شد.

به گزارش انجمن تعالی کسب و کار ایران، دبیرخانۀ اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع اعلام شد. این محورها که بر اساس سؤالات کلیدی اولیۀ طرح شده توسط کارشناسان در حوزه های تعالی سازمانی و توسعۀ کسب و کار در بخش دفاعی طراحی شده به شرح زیر هستند:

 1. مدیریت تحقیقات
 2. توسعۀ بازارهای بین المللی
 3. الگوهای نوین کسب و کار
 4. مدیریت اکتساب سامانه های پیچیده
 5. فرهنگ، سرمایه انسانی و اجتماعی
 6. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دبیرخانه کنفرانس

 

تلفن :

021-22808786


 

آدرس :

تهران، پاسداران، بالاتر از میدان نوبنیاد، نبش کوهستان هشتم


 

ایمیل :

info[at]iranbea[dot]ir

مجری کنفرانس

Anjoman

تاريخ های مهم

 

ارسال مقالات

تا پانزدهم مهر ماه 96


 

اعلام نتایج داوری مقالات


 

زمان برگزاری کنفرانس

آذر ماه 96

شماره حساب

292260342

بانک تجارت کد 1019

به نام انجمن تعالی کسب و کار ایران

محور های کنفرانس

 • مدیریت تحقیقات
 • توسعه بازار
 • مدل های کسب و کار
 • مدیریت اکتساب
 • سرمایه اجتماعی
 • الگوی پیشرفت
image

مدیریت تحقیقات

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

image

توسعۀ بازارهای ملی و بین المللی

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

image

مدل های نوین کسب و کار

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

image

مدیریت اکتساب سامانه های پیچیده

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

image

فرهنگ، سرمایۀ انسانی و اجتماعی

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

image اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

 • آسیب شناسی و تحلیل های راهبردی
 • معرفی و تبیین مفاهیم، رویکردها و الگوهای نوین
 • موانع و چالشهای مدیریت تغییر و تحول در محورهای تخصصی
 • ارائه درس آموخته ها و تجارب قابل انتقال

پیام هیئت مدیره

 • قدرت ملی در نهایت محصول کنش و واکنش دو جزء سازندۀ آن یعنی توانمنمدی یک کشور برای مسلط شدن بر چرخه های نوآوری اقتصادی در زمان های معین و بهره برداری از ثمرات این تسلط در جهت ایجاد توانمندی نظامی مؤثر است
 • 1
 • 2
 • 3