دورۀ آموزشی مدیر معیار - سازمان معیار

بستۀ عمومي مدير معيار - سازمان معيار شامل دوره هايي است كه فارغ از سطح مديريتي، تخصص شغلي، سابقه مديريتي، نوع و ماهيت كسب و كار، به عنوان «حداقل هاي مديريتي» براي همه مديران سازماني لازم و ضروري است. اين بسته توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران طراحي و تدوين شده است.

دوره اول: كارگاه بازي نوشابه

يكي از شيوه هاي مناسب در درك تئوري هاي پيچيده ذهني، تجربه كردن آن مفاهيم در عمل است. بازي كردن، اشتباه كردن و آموختن از اشتباهات، شيوه موثري در يادگيري است. مشاركت كنندگان در اين كارگاه، ضمن لذت بردن از بازي و تلاش براي پيروزي در اين رقابت، با مفاهيم ذيل آشنا خواهند شد:

 • نقش ساختار و زمين بازي در رفتار
 • درك مفهوم تاخير در سيستم هاي پيچيده
 • نقش الگوهاي ذهني در رفتار
 • درك بازي جمع صفر در نگاه برنده- بازنده
 • گذار از راه حل هاي خطي و سطحي به تحليل هاي چندلايه اي

دوره دوم: تفكر سيستمي، زبان تحليل چندلايه اي

در يك تقسيم بندي مي توان سيستم ها را به چهار دسته تفكيك نمود:

 1. سيستم هاي مكانيكي؛ سيستم هايي هستند كه نه اجزاء آن اختيار دارد و نه كل سيستم. مثل بسياري از مصنوعات بشري از جمله كامپيوتر، خودرو، تبلت، دوربين، موشك، هواپيما و... . سيستم هاي مكانيكي تمام و كمال تحت سلطه طراح و معمار خود مي باشند؛ مهندسي كه عليرغم وجود پيچيدگي در جزئيات، قادر است با محاسبات دقيق و اگر- آنگاه هاي خطي و معين سيستم را كوك نمايد تا مطابق طراحي مورد نظر كار كند.
 2. سيستم هاي بيولوژيكي: سيستم هايي هستند كه اجزاء آن فاقد اختيار ولي كل سيستم داراي اختيار است. مثل انسان به عنوان اشرف مخلوقات.
 3. سيستم هاي اكولوژيكي: سيستم هايي هستند كه برعكس سيستم هاي بيولوژيكي اجزاء آن داراي اختيار بوده ولي كل سيتم فاقد اختيار است. مثل كوه، بيابان، مرداب، درياچه.
 4. سيستم هاي ديناميكي: سيستم هايي هستند كه برعكس سيستم هاي مكانيكي، هم اجزاء آن داراي اختيار است و هم كل سيستم. در سيستم هاي ديناميكي با پديده اي به نام پيچيدگي پويا سروكار داريم كه ديگر امكان محاسبات دقيق، قطعي و اگر- آنگاه هاي خطي ميسر نبوده و علت و معلول ها، لزوما در يك زمان و مكان نزديك به هم اتفاق نمي افتند.

«سازمان» يك سيستم ديناميكي مي باشد كه طراحي و اداره آن با نگاه مهندسي صرف ميسر نمي باشد. سازمان يك اجتماع انساني است كه علاوه بر جسم و شاكله سخت خود، داراي قلب و روحي حساس است كه بدون ملاحظات مديريتي ويژه نمي توان آن را تسخير نمود.

مهم ترين موضوعاتي كه در اين دوره درباره آنها بحث خواهد شد عبارتند از:

 • تفكر سيستمي يعني چه؟
 • الگوهاي متعارف و تكرارشونده در سيستم هاي ديناميكي كدام است؟
 • تفكر چند لايه اي در تفكر سيستمي چيست؟

دوره سوم: قابليت هاي انفرادي سنگ بناي ارزش آفريني پايدار

در اين دوره موضوعات ذيل مرور خواهد شد:

 • آشنايي با قابليت هاي انفرادي و اهميت آنها
 • چگونگي مديريت قابليت هاي انفرادي در سازمان
 • آشنايي با مدل هاي ذهني و نقش آنها در زندگي سازماني افراد
 • چگونگي مديريت مدل هاي ذهني

دوره چهارم: قابليت هاي جمعي، براي ارزش آفريني مشترك

در اين دوره خواهيم آموخت كه چگونه ممكن است عليرغم داشتن افرادي شايسته و توانمند، صاحب سازماني نالايق و ناكارآمد باشيم؟ در چه شرايطي ممكن است به جاي هم افزايي سازماني در دام هم كاهي گرفتار شويم؟ در اين دوره با موضوعات ذيل آشنا خواهيم شد:

 • چرا يادگيري جمعي در سازمان ضروري است؟
 • چگونه مي توان يادگيري جمعي را تقويت نمود؟
 • چشم انداز مشترک يعني چه؟
 • چگونه مي توان چشم انداز مشترك خلق كرد؟

دوره پنجم: مدل كسب و كار، تفكر راهبردي و سازمان راهبرد محور

آنچه كه مي بينيم، بستگی به مکان نشستن مان دارد. تصور کنید به تماشای یک بازی تنیس رفته اید. در صورتی که در بالاترین نقطه از جایگاه تماشگران نشسته باشید، می توانید درک مناسبی از استراتژی ها، الگوها و زوایای بازی به دست آورید، اما نمی توانید هیجان میان دو بازیکن را درک کنید. برعکس، در صورتی که در پایین جایگاه و نزدیک به زمین بازی نشسته باشید، درک مناسبی نسبت به هیجان میان دو بازیکن و فعالیت های ریز آنها خواهید داشت، هرچند این کار به قیمت از دست دادن درک شما نسبت به استراتژی ها و كليت بازی تمام خواهد شد.

مهم ترين محورهاي اين دوره عبارتند از:

 • مدل كسب و كار و اجزاء تشكيل دهنده آن
 • تفكر استراتژيك و كاركرد آن در سازمان
 • مراحل ايجاد سازمان راهبرد محور

 دریافت بروشور