اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع

انجمن تعالی کسب و کار ایران، همزمان با سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و با هدف تبیین رابطۀ بین قدرت ملی و نوآوری های سازمانی، اولین کنفرانس ملی سازمان و مدیریت در بخش دفاع را با شعار «قدرت ملی و تعالی کسب و کار» برگزار می کند.

همانگونه که در سند چشم انداز 1404 تصریح شده، ایران 1404 کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. مطالعه و ارزیابی مستمر توانمندی و قدرت کشور تا زمان تحقق این چشم انداز امری ضروری است. به گفتۀ محققان حوزۀ توسعه و قدرت ملی، از جمله شومپیتر و روستو و گیلپین، قدرت ملی در نهایت محصول کنش و واکنش دو جزء سازندۀ آن یعنی توانمنمدی یک کشور برای مسلط شدن بر چرخه های نوآوری اقتصادی در زمان های معین و بهره برداری از ثمرات این تسلط در جهت ایجاد توانمندی نظامی مؤثر است. این توانمندی ها به نوبۀ خود، ضمن ایجاد نظم سیاسی ثابت، برتری های اقتصادی را نیز تقویت می کنند. در این بین، توجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت پرداختن به این مدل دو جزئی را آشکارتر می کند. در بند دوم این سیاست ها، پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه عنوان شده که تحقق همین بند، به خصوص حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، در نهایت منجر به تسلط بر چرخه های نوآوری بخش های پیشرو در اقتصاد خواهد شد. توجه ویژه به مقولۀ اقتصاد، در شعار سال جدید نیز اهمیت امر را بیش از پیش آشکار نموده است.

در این راستا، انجمن تعالی کسب و کار ایران، همزمان با سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و با هدف تبیین رابطۀ بین قدرت ملی و نوآوری های سازمانی، اولین کنفرانس ملی سازمان و مدیریت در بخش دفاع را با شعار «قدرت ملی و تعالی کسب و کار» برگزار می کند.

اهداف کنفرانس

1.    توسعه فضای گفتمانی  عمیق حول موضوعات راهبردی و ارتقاء ظرفیت یادگیری سازمانی در بخش دفاع
2.    افزایش ظرفیت تشخیص های چند لایه ای در مدیران و سیاستگذاران راهبردی
3.    خلق چارچوب های فکری مشترک برای همکاری های ارزش آفرین میان بخش دفاع و سایر بخش های اصلی و دانش بنیان کشور
4.    جریان سازی تحول و تعالی پایدار در بخش دفاع

محورهای کلیدی

1- مدیریت تحقیقات

2- توسعۀ بازارهای ملی و بین المللی

3- مدل های نوین کسب و کار

4- مدیریت اکتساب سامانه های پیچیده

5- فرهنگ، سرمایه انسانی و اجتماعی

6- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.