• چهارمین کنفرانس بین المللی تحول در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

  چهارمین کنفرانس بین المللی تحول در
  مدیریت،اقتصاد و حسابداری

 • اولین همایش تعالی کسب و کاررهیافتی به اقتصاد مقاومتی

  اولین همایش تعالی کسب و کار
  رهیافتی به اقتصاد مقاومتی

 • نخستین پنل تخصصی فرهنگ، سرمایۀ انسانی و اجتماعی

  نخستین پنل تخصصی
  فرهنگ، سرمایۀ انسانی و اجتماعی

 • 1
 • 2
 • 3

انجمن تعالی کسب و کار ایران

اهداف انجمن


بسیج پتانسیل های علمی در سطح ملی
گسترش تعاملات اثربخش با مدیران
تبادل تجارب و انتشار مفاهیم نوین کسب و کار
دانلود کتابنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

دانلود کتاب کلیک کنید