اخبار کنفرانس

اخبار کنفرانس (3)

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00

تمدید مهلت ارسال مقالات کنفرانس

نوشته شده توسط

دبیرخانه اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع، مهلت ارسال چکیده مقالات را تا پایان دی ماه 1393 تمدید نمود.


انجمن تعالی کسب و کار ایران، همزمان با سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و با هدف تبیین رابطۀ بین قدرت ملی و نوآوری های سازمانی، اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع را با شعار «قدرت ملی و تعالی کسب و کار» برگزار می کند.

اهداف کنفرانس

1.    توسعه فضای گفتمانی  عمیق حول موضوعات راهبردی و ارتقاء ظرفیت یادگیری سازمانی در بخش دفاع
2.    افزایش ظرفیت تشخیص های چند لایه ای در مدیران و سیاستگذاران راهبردی
3.    خلق چارچوب های فکری مشترک برای همکاری های ارزش آفرین میان بخش دفاع و سایر بخش های اصلی و دانش بنیان کشور
4.    جریان سازی تحول و تعالی پایدار در بخش دفاع

محورهای کلیدی

1- مدیریت تحقیقات

2- توسعۀ بازارهای ملی و بین المللی

3- مدل های نوین کسب و کار

4- مدیریت اکتساب سامانه های پیچیده

5- فرهنگ، سرمایه انسانی و اجتماعی

6- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 00:00

محورهای کلیدی کنفرانس

نوشته شده توسط

محورهای کلیدی اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع اعلام شد.

به گزارش انجمن تعالی کسب و کار ایران، دبیرخانۀ اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع اعلام شد. این محورها که بر اساس سؤالات کلیدی اولیۀ طرح شده توسط کارشناسان در حوزه های تعالی سازمانی و توسعۀ کسب و کار در بخش دفاعی طراحی شده به شرح زیر هستند:

  1. مدیریت تحقیقات
  2. توسعۀ بازارهای بین المللی
  3. الگوهای نوین کسب و کار
  4. مدیریت اکتساب سامانه های پیچیده
  5. فرهنگ، سرمایه انسانی و اجتماعی
  6. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 00:00

سازمان کنفرانس و تاریخ های مهم

نوشته شده توسط

کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع

تاریخ های مهم و سازمان اولین کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع اعلام شد.

به گزارش انجمن تعالی کسب و کار، دبیرخانۀ کنفرانس ملی تحول و تعالی سازمانی در بخش دفاع، سازمان کنفرانس و تاریخ های مهم آن را به شرح زیر اعلام کرد:

رئیس کنفرانس: دکتر حسین دهقان

قائم مقام کنفرانس: مهندس ابوطالب شفقت

رئیس کمیتۀ علمی: دکتر غلامرضا توکلی

رئیس کمیتۀ اجرایی: دکتر سید ابراهیم پیروان

همچنین، تاریخ های مهم کنفرانس نیز به شرح زیر می باشند:

ارسال چکیده مقالات: پایان شهریور ماه 93

ارسال اصل مقالات: پایان آبان ماه 93

اعلام نتایج داوری: پایان آذر ماه 93

زمان برگزاری کنفرانس: ششم و هفتم بهمن ماه 93

پیام هیئت مدیره

  • قدرت ملی در نهایت محصول کنش و واکنش دو جزء سازندۀ آن یعنی توانمنمدی یک کشور برای مسلط شدن بر چرخه های نوآوری اقتصادی در زمان های معین و بهره برداری از ثمرات این تسلط در جهت ایجاد توانمندی نظامی مؤثر است
  • 1
  • 2
  • 3