انجمن تعالی کسب و کار ایران به عنوان یک سازمان علمی غیر دولتی آمادۀ همکاری در حوزه های پژوهشی و کاربردی مرتبط با کسب و کار از قبیل کارآفرینی، تجاری سازی فناوری، مطالعات بازار و همکاری علمی و اجرایی در برگزاری رویدادهای علمی با سازمان های دولتی و خصوصی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و همچنین دانشجویان، پژوهشگران و کارآفرینان می باشد.

 

تهران ، خیابان کاشانک – کوچه کهزادی- پلاک 1 طبقه سوم شرقی

تلفن: 22820510 - 021

info[at]iranbea[dot]ir