مهمترین و موثر‌ترین دارایی سازمان ها و نیز مهم‌ترین عامل بقاء و حیات هر سازمان ،نیروی انسانی راضی ، با انگیزه و متعهد آن سازمان بوده که به عنوان سرمایه واقعی تلقی می گردد. و بر این اساس است که دانشمندان معتقدند: نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به‌ وجود می‌آورد. از این رو استفاده هوشمندانه از توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل سرمایه‌های انساني در هر نظامی، مزيتي بزرگ به شمار مي‌رود. لذا لازمه دستيابي به هدف‌هاي این نظام و نیل به قدرت بازدارندگی، مديريت موثر اين منابع ارزشمند می باشد.

در این راستا گروه های علمی مرکز پژوهشی سرمایه‌های دانشی با هدف ارایه الگوهای مناسب در خصوص توانمندسازی سرمایه‌های دانشی اعم از انسانی و اجتماعی، فرهنگ سازمانی و ساختاری متناسب با ماهیت کسب و کار دفاعی تشکیل گردیده و مشغول به ارایه خدمات آموزشی ،مشاوره ای و پژوهشی در سطح ستادهای سکاندار و سطح واحدهای عامل می‌باشد.

 •       فعالیت‌های در دست اقدام:
 1. توسعه زیرساخت‌های انجمن تعالی کسب کار شامل راه‌اندازی سایت، تولید محتوي، به‌روز رسانی و ...
 2. مستندسازي تجارب مديران دفاعي- ايجاد پايگاه دانش ضمنی مدیران ودجا
 3. مشارکت در برگزاری سلسله نشست‌های فرهنگی
 4. طراحي الگوي بازيابي خبرگان كليدي ودجا
 5. طراحي الگوي استعداديابي و پرورش مديران آينده ودجا
 6. طراحي الگوي توسعه مديران ودجا
 7. طراحي الگوی شايستگي مديران ستادي و سكاندار
 8. طراحي الگوي جامع حفظ و نگهداشت مديران ودجا
 9. تبيين ابعاد، شاخص‌ها و كاركردهاي مديريت جهادي
 10. طراحي چهار آزمون قابليت‌هاي مديريتي (آزمون های شخصيت و سبك رهبري)
 11. تدوين الگوي جانشین پروری و همتایابی مدیران در ودجا
 12. آسيب شناسي سرمايه اجتماعي در ودجا
 13. تدوین الگوی سیاستگذاری مديريت منابع انسانی ودجا
 14. آسيب شناسي رضايت، انگيزش و تعلق خاطر سرمايه‌هاي انساني ودجا
 15. آسيب شناسي مديريت فرهنگ در ودجا
 16. آسيب شناسي توانمندسازي و نظام‌هاي مديريت منابع انساني ودجا
 •      خدمات قابل ارائه:

1-     توسعه الگو: بررسی دانش روز مدیریت سرمایه های دانشی در دنیا و بومی سازی و انطباق آن با شرایط صنایع بخش دفاع.

2-     مشاوره و تسهیلگری: ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران سطح وزارت و سازمان­ها در مباحث مدیریت سرمایه های دانشی

3-     توانمندسازی: آموزش مدیران و کارشناسان سطح وزارت و سازمان­ها جهت تحقق مطلوب مدیریت سرمایه های دانشی

4-     تبادل تجارب: بررسی و ارائه تجارب برتر سازمان‌های دفاعی

5-     ارزیابی و تحلیل: ارزیابی و تحلیل سیاست­های مربوط به مدیریت سرمایه های دانشی و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران و مدیران سطح سکانداری

 •       فعالیت­های آتی:
 1. مدیریت استعداد کارکنان نخبه و مدیران (سرمایه انسانی)
 2. حفظ و نگهداشت مدیران و کارکنان ودجا (سرمایه انسانی)
 3. کیفیت زندگی شغلی کارکنان ودجا (سرمایه انسانی)
 4. مسیر پیشرفت شغلی مدیران ودجا (سرمایه انسانی)
 5. رویه‌ها و سیستم‌های تسهیل کننده نوآوری در ودجا (سرمایه ساختاری)
 6. فرآیند تسهیم ایده‌های برترین کارکنان دانشی ودجا (سرمایه ساختاری)
 7. بررسی جو سازمانی در جهت تسهیل سرمایه ساختاری در ودجا (سرمایه ساختاری)
 8. آسیب شناسی سرمایه اجتماعی سازمان در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 9. تحلیل و ارائه راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی سازمان در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 10. تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری فیزیکی در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 11. عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل کنش‌های اجتماعی (سرمایه اجتماعی)
 12. انسجام بخشی شبکه‌های جمعی و گروهی و توسعه فرهنگی در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 13. سرمایه اجتماعی و بهره‌وری نیروی انسانی در ودجا
 14. آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 15. تحلیل و ارائه راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 16. نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از بروز فساد اداری و تخلفات اداری در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 17. رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 18. بررسی عوامل موثر بر گسترش فرهنگ مشارکتی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 19. توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت سرمایه های دانشی

رویکردهای متعددی به منظور خلق ارزش در تولید محصولات و ارایه خدمات مطلوب به‌کار برده می شود که تمامی این رویکردها از طریق تعریف شفاف ارتباطات قابل دستیابی است. از آنجایی که توليد سامانه‌هاي دفاعي با كيفيت، بموقع و اقتصادي در گرو شناسایی دقیق و درست نیازها و انتظارات نیروهای مسلح می باشد، لذا تشخیص بهنگام نیازها از طریق مجاری ارتباطی مناسب و تبدیل این نیازها به مشخصه‌های فنی و محصولی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا گروه علمی بازار و مشتری با هدف شناسایی بسترهای ارتباطی به‌منظور شناسایی، درک و برآورده سازی نیازهای نیروهای مسلح نسبت به ارایه مشاوره و تسهیلگری در حوزه‌های مدیریت سنجش رضایت و سیستم پشتیبانی دوره عمر محصول تشکیل شده است و قصد دارد با ایجاد یکپارچگی هدفمند در سیستم‌های رضایت مشتریان به تحقق اهداف بلند مدت ودجا که شامل خلق مشترک ارزش (به کمک نیروهای مسلح) می‌باشد جامه عمل بپوشاند.

 •      فعالیت های انجام شده:

1-     تدوين نظام خدمات پس از فروش در صنایع دفاعی

2-     تدوین راهنمای استقرار نظام خدمات پس از فروش در صنایع دفاعی

3-     تدوین نظام سنجش رضایت مشتریان در صنایع دفاعی

4-     تدوین راهنمای استقرار نظام سنجش و بهبود رضایت مشتریان

5-     ارزیابی 35 تجربه در زمینه مدیریت رضایت مشتریان و مدیریت خدمات پس از فروش

6-     ارایه شش مورد مشاوره و تسهیلگری در زمینه استقرار سیستم سنجش رضایت مشتریان در سازمان‌های هوافضا، ساصد، هوایی، صاایران، تامین اجتماعی و اتکا

7-     ارایه پنج مورد مشاوره و تسهیلگری در زمینه استقرار نظام خدمات پس از فروش دفاعی در سازمان‌های هوافضا، ساصد، هوایی و صاایران

8-     برگزاری باشگاه تبادل تجارب در زمینه استقرار سیستم مدیریت رضایت مشتری و خدمات پس از فروش

 •      خدمات قابل ارائه:

1-     طراحی الگوهای سنجش رضایت مشتریان متناسب با کسب و کار صنایع دفاعی

2-     تهيه و تدوين اسناد راهنماي مديريت مشتری در حوزه‌های خدمات پس از فروش، رضایت یا شکایت مشتریان با انجام مطالعات پژوهشي

3-     ارزیابی سیاست های مدیریت بازار و مشتری

4-     شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت مشتری

5-     ارایه مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب‌شناسي وضعیت مدیریت مشتری با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

6-     برگزاری دوره های مهارت آموزی مرتبط با مديريت مشتری مانند: تدوین راهبرد مدیریت مشتری، الگوهاي دریافت و مدیریت بازخورد مشتریان، خدمات پس از فروش، شکایات مشتریان

 •      فعالیت های آینده:

1-     طراحی الگوی یکپارچه پشتیبانی دوره عمر محصول در سطح ودجا

2-     تدوین نظام سنجش رضایت نیروهای مسلح در واحدهای خدماتی

3-     کمک به خلق مشترک ارزش در تعاملات فیمابین ودجا و نیروهای مسلح

 • 4-     توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت بازار و مشتری

فعالیت‌های مدیریت کیفیت اثربخش برای کاهش ریسک‌های مرتبط با فرآیندها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در صورت مدیریت و کنترل آنها می‌توان کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات و سامانه‌های دفاعی و هم‌چنین سرعت تحویل‌دهی را افزایش داد. از طرفی افزایش کیفیت محصولات باعث کاهش هزینه‌های کیفیت خواهد شد. بنابراین کیفیت در کل چرخه عمر محصولات دفاعی و نظام دستیابی باید مد نظر قرار گیرد یعنی کیفیت در طراحی، تولید، تامین و خدمات.

در این راستا گروه علمی مدیریت کیفیت با هدف ارتقاء ظرفيت يادگيري و خرد سازماني در حوزه مديريت کیفیت از طريق آموزش، مشاوره، پ‍ژوهش و انتقال تجارب تشکیل گردیده است.

 •      فعالیت های انجام شده:

1-     برگزاری بیش از30 دوره مهارت آموزی کمر بند سبز شش‌سیگما به شیوه یادگیری در سطح صنایع و سازمان‌های تابعه ودجا

2-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کمربند مشکی شش‌سیگما به شیوه یادگیری در عمل

3-     مشاوره و تسهیلگری بیش از 150 پروژه موفق شش ‌سیگمایی در حوزه‌های کاهش ضایعات تولید، کاهش زمان عملیات، رفع عیوب محصولات دفاعی، افزایش رضایت مشتریان، افزایش بهره‌وری تولید و...

4-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی تخصصی بهینه‌کاوی به صورت یادگیری عمل

5-     مشاوره و تسهیلگری پروژه‌های بهینه کاوی در سطح صنایع و شرکت های تابعه ودجا

6-     هدایت و مدیریت فرایند تجارب برتر ودجا به مدت سه دوره با شناسایی، ارزیابی و انتخاب بیش از 150 پروژه موفق و قابل یادگیری در ودجا

7-     طراحی ،تدوین و انتشار نظام نامه بهینه کاوی ودجا

8-     چاپ کتاب سه جلدی در زمینه راهنمای جامع بهینه‌کاوی

9-     انجام پژوهش در زمینه شش سیگمای ناب، تولید ناب و نقشه جریان ارزش، ناب سازی در پروژه های تحقیقات و فناوری، طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصولات، کنترل کیفیت قطعات پیچیده، جایگزینی مواد با استفاده از روش طراحی آزمایشها، طراحی برای شش سیگما

 •       خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری آموزش‌های حرفه‌ای بهینه‌کاوی به شیوه یادگیری در عمل

2-     مشاوره و تسهیلگری پروژه‌های بهینه کاوی در سطح صنایع و شرکت های تابعه ودجا

3-     برگزاری آموزش‌های کمربند سبز شش‌سیگما به شیوه یادگیری در عمل

4-     آموزش، مشاوره و تسهیلگری شش سیگمای ناب، تولید ناب و نقشه جریان ارزش، طراحی برای شش سیگما، ناب سازی در پروژه های تحقیقات و فناوری، طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصولات، کنترل کیفیت قطعات پیچیده، جایگزینی مواد با استفاده از روش طراحی آزمایشها

5-     ارزیابی ، آسیب شناسی و تحلیل سیاست­های مدیریت کیفیت و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران

6-     ارایه مشاوره حرفه‌ای در زمینه تجارب برتر مورد استفاده در سطح ودجا

 •   فعالیت های آینده:

1-     تولید اسناد راهنما در زمینه مدیریت کیفیت در نظام اکتساب

2-     پژوهش در زمینه موضوعات مرتبط با هزینه های کیفیت، کیفیت در طراحی، کنترل کیفیت و کنترل فرآیند در فرآیندهای تولید با تیراژ کم، متدولوژی‌های اندازه‌گیری سطح بلوغ فرآیندها، تضمین کیفیت تامین کنندگان

3-     پژوهش در زمینه شاخصهای بهینه کاوی ، بهینه کاوی عملکردی و بهینه کاوی در زمینه توسعه محصولات جدید

توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت کیفیت

در طول ساليان اخير تحولات زيادي در صنايع دفاعي صورت پذیرفته است. تغيير نياز از محصولات با شمارگان انبوه و تنوع پايين به سامانه‌هاي دفاعي با شمارگان محدود ، تنوع بالا و دوره عمر كوتاه منجر شده است، همچنين تغيير روند تقاضا به سمت سامانه‌هاي دفاعي با فناوريها و كيفيت برتر و لزوم پاسخگويي در زمان كمتر و انعطاف‌پذيري بيشتر از شاخصه‌هاي شرايط فعلي و آينده می باشد. این تغییر انگاره نیازمند نگرشی جدید به مقوله ساخت و تولید دارد. با نگرشهاي سنتي به توليد نمي توان دوران گذار به صنايع دفاعي آینده را با موفقيت پشت سر گذاشت. لذا به نظر می‏رسد بدون یک طرح و استراتژی جامع ،مانند تولید پاسخ‌گوی سریع این امر محقق نخواهد شد. در این راستا گروه مدیریت توليد با هدف ارتقاء ظرفيت يادگيري و خرد سازماني در حوزه توليد سامانه‌هاي دفاعي از طريق دوره های مهارت آموزی، مشاوره، پ‍ژوهش و انتقال تجارب تشکیل گردیده است.

 •      فعالیت های انجام شده:

1-     تدوين نظام‌نامه تولید ودجا

2-     تدوين اسناد راهنماي ارزيابي آمادگی ساخت و تولید در هسته‌های دستیابی

3-     مشاوره و تسهيلگري آسیب شناسی تولید و اصول تولید پاسخگوی سریع در سازمان هوافضا

4-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی مدیریت تولید (تدوین راهبرد تولید، الگوهاي تولید چابک و پاسخگو، ارزيابي آمادگی ساخت و تولید، مهندسي قابليت توليد، تضمین کیفیت تولید، طراحی سیستم‌های تولیدی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، ناب سازی فرایندهای تولید، بهینه کاوی)

5-     ارزیابی تجربیات مدیریت تولید در سازمان‌های دفاعی

6-     تدوین 20 مقاله در حوزه مهندسی تولید و کیفیت در مجلات علمی پژوهش، علمی ترویجی و کنفرانس‌های معتبر

 •      خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مدیریت ساخت و تولید در زمینه های زیر:

 • طرح‌ريزي راهبرد توليد
 • رویکردهای نوین در تولید (تولید چابک، ناب چابک، پاسخگوی سریع)
 • مهندسي قابليت‌هاي توليد و ارزيابي آمادگي توليد
 • طراحي سيستم‌هاي توليدي
 • برنامه‌ريزي و كنترل توليد
 • رویکردهای کاهش هزینه‌های تولید
 • رویکردهای کاهش زمان سیکل تولید
 • تضمين كيفيت توليد و بهبود فرایندهای تولید
 • ·مديريت مواد

2-     مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب شناسي توليد با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

3-     مشاوره در خصوص رویکردهای کاهش زمان سیکل تولید و پاسخگویی سریع در تولید در سازمانها و واحدهای صنعتی

4-     مشاوره در خصوص ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در سازمانها و واحدهای صنعتی

5-     ارزیابی و تحلیل سیاست­های مربوط به تولید و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران

 •      فعالیت های آینده:

1-     تهيه و تدوين اسناد راهنماي مديريت توليد براي هسته‌هاي دستيابي مانند نظام مديريت توليد ودجا، نظام مهندسي قابليت توليد و ارزيابي آمادگي توليد با انجام مطالعات پژوهشي

2-     شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت توليد

3-     مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب شناسي توليد با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

4-     آموزش دوره‌هاي مرتبط با مديريت توليد مانند (تدوین راهبرد تولید، الگوهاي تولید چابک و پاسخگو، ارزيابي آمادگی ساخت و تولید، مهندسي قابليت توليد، تضمین کیفیت تولید، طراحی سیستم‌های تولیدی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، ناب سازی فرایندهای تولید)

5-     توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت تولید

6-      شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت توليد