گروه پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی با هدف "عرضه الگوهایی جهت بهبود فرایند سیاستگذاری و ارزیابی سیاست" و هم‌چنین "راه­اندازی جریان ارزیابی سیاست­ها در چرخه سیاستگذاری در سطح سکانداری ودجا" پایه‌گذاری شده است. بر اين اساس ماموريت مرکز پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی، ارتقاء هوشمندی در خلق سیاست از طریق غنی‌سازی دستگاه اندیشه در سطح سکانداری ودجا و سازمان‌های تابعه، به منظور خلق شایستگی دفاعی و ارتقاء قدرت ملی می­باشد.

  •       فعالیت­های انجام شده:

1-     تهیه سند راهنمای تحلیل سیاست

2-     ترجمه کتاب اهمیت غفلت در سیاست گذاری و مقالات مورد نیاز

3-     ارائه الگوی ارزیابی سیاست

  •       خدمات قابل ارائه:
  1. توسعه الگو: بررسی دانش روز سیاست گذاری و ارزیابی سیاست در دنیا و استفاده از تجربیات خبرگان و صاحب نظران جهت احصاء الگوهای درست سیاستگذاری و روش­های ارزیابی سیاست
  2. مشاوره و تسهیلگری: ارائه خدمات مشاوره به مدیران و سیاست گذاران در سطح وزارت و سازمان­ها جهت انتخاب سیاست درست و ارزیابی سیاست‌ها
  3. توانمندسازی: آموزش و توانمندسازی مدیران و سياست گذاران در سطح وزارت و سازمان­ها جهت انتخاب سیاست درست و هم‌چنین آموزش ارزیابان سیاست
  4. تبادل تجارب: ارائه تجارب برتر ودجا در انتخاب سیاست­ها با بیان نتایج ارزیابی سیاست­ها
  5. ارزیابی و تحلیل: ارزیابی و تحلیل سیاست­ها به‌منظور انتخاب سیاست درست و هم‌چنین ارزیابی سیاست‌های منتخب حین اجرا و پس از اجرای سیاست
  •     فعالیت­های آینده:

1-     شبکه­سازی داخلی از متخصصان در زمینه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

2-     شناسایی متخصصان دانشگاه‌ها در حوزه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

3-     آماده­سازی و انتشار کتب در زمینه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست

4-     تهیه مقالات و گزارش­های مفید در حوزه سیاستگذاری و ارزیابی سیاست با تمرکز بر بخش دفاع

5-     شناسایی و تبادل تجارب قابل انتقال

6-     تدوین اسناد در خصوص سیاستگذاری، ارزیابی­های قبل، حین و پس از اجرای سیاست و عقلانیت­های پایه حاکم بر آن­ها

7-     شفاف­سازی نقش سکانداران در سطح ودجا و سازمان­ها و احصاء الگوی شایستگی آنها