مهمترین و موثر‌ترین دارایی سازمان ها و نیز مهم‌ترین عامل بقاء و حیات هر سازمان ،نیروی انسانی راضی ، با انگیزه و متعهد آن سازمان بوده که به عنوان سرمایه واقعی تلقی می گردد. و بر این اساس است که دانشمندان معتقدند: نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به‌ وجود می‌آورد. از این رو استفاده هوشمندانه از توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل سرمایه‌های انساني در هر نظامی، مزيتي بزرگ به شمار مي‌رود. لذا لازمه دستيابي به هدف‌هاي این نظام و نیل به قدرت بازدارندگی، مديريت موثر اين منابع ارزشمند می باشد.

در این راستا گروه های علمی مرکز پژوهشی سرمایه‌های دانشی با هدف ارایه الگوهای مناسب در خصوص توانمندسازی سرمایه‌های دانشی اعم از انسانی و اجتماعی، فرهنگ سازمانی و ساختاری متناسب با ماهیت کسب و کار دفاعی تشکیل گردیده و مشغول به ارایه خدمات آموزشی ،مشاوره ای و پژوهشی در سطح ستادهای سکاندار و سطح واحدهای عامل می‌باشد.

 •       فعالیت‌های در دست اقدام:
 1. توسعه زیرساخت‌های انجمن تعالی کسب کار شامل راه‌اندازی سایت، تولید محتوي، به‌روز رسانی و ...
 2. مستندسازي تجارب مديران دفاعي- ايجاد پايگاه دانش ضمنی مدیران ودجا
 3. مشارکت در برگزاری سلسله نشست‌های فرهنگی
 4. طراحي الگوي بازيابي خبرگان كليدي ودجا
 5. طراحي الگوي استعداديابي و پرورش مديران آينده ودجا
 6. طراحي الگوي توسعه مديران ودجا
 7. طراحي الگوی شايستگي مديران ستادي و سكاندار
 8. طراحي الگوي جامع حفظ و نگهداشت مديران ودجا
 9. تبيين ابعاد، شاخص‌ها و كاركردهاي مديريت جهادي
 10. طراحي چهار آزمون قابليت‌هاي مديريتي (آزمون های شخصيت و سبك رهبري)
 11. تدوين الگوي جانشین پروری و همتایابی مدیران در ودجا
 12. آسيب شناسي سرمايه اجتماعي در ودجا
 13. تدوین الگوی سیاستگذاری مديريت منابع انسانی ودجا
 14. آسيب شناسي رضايت، انگيزش و تعلق خاطر سرمايه‌هاي انساني ودجا
 15. آسيب شناسي مديريت فرهنگ در ودجا
 16. آسيب شناسي توانمندسازي و نظام‌هاي مديريت منابع انساني ودجا
 •      خدمات قابل ارائه:

1-     توسعه الگو: بررسی دانش روز مدیریت سرمایه های دانشی در دنیا و بومی سازی و انطباق آن با شرایط صنایع بخش دفاع.

2-     مشاوره و تسهیلگری: ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران سطح وزارت و سازمان­ها در مباحث مدیریت سرمایه های دانشی

3-     توانمندسازی: آموزش مدیران و کارشناسان سطح وزارت و سازمان­ها جهت تحقق مطلوب مدیریت سرمایه های دانشی

4-     تبادل تجارب: بررسی و ارائه تجارب برتر سازمان‌های دفاعی

5-     ارزیابی و تحلیل: ارزیابی و تحلیل سیاست­های مربوط به مدیریت سرمایه های دانشی و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران و مدیران سطح سکانداری

 •       فعالیت­های آتی:
 1. مدیریت استعداد کارکنان نخبه و مدیران (سرمایه انسانی)
 2. حفظ و نگهداشت مدیران و کارکنان ودجا (سرمایه انسانی)
 3. کیفیت زندگی شغلی کارکنان ودجا (سرمایه انسانی)
 4. مسیر پیشرفت شغلی مدیران ودجا (سرمایه انسانی)
 5. رویه‌ها و سیستم‌های تسهیل کننده نوآوری در ودجا (سرمایه ساختاری)
 6. فرآیند تسهیم ایده‌های برترین کارکنان دانشی ودجا (سرمایه ساختاری)
 7. بررسی جو سازمانی در جهت تسهیل سرمایه ساختاری در ودجا (سرمایه ساختاری)
 8. آسیب شناسی سرمایه اجتماعی سازمان در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 9. تحلیل و ارائه راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی سازمان در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 10. تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری فیزیکی در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 11. عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل کنش‌های اجتماعی (سرمایه اجتماعی)
 12. انسجام بخشی شبکه‌های جمعی و گروهی و توسعه فرهنگی در ودجا (سرمایه اجتماعی)
 13. سرمایه اجتماعی و بهره‌وری نیروی انسانی در ودجا
 14. آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 15. تحلیل و ارائه راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 16. نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از بروز فساد اداری و تخلفات اداری در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 17. رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 18. بررسی عوامل موثر بر گسترش فرهنگ مشارکتی در ودجا (فرهنگ سازمانی)
 19. توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت سرمایه های دانشی