فعالیت‌های مدیریت کیفیت اثربخش برای کاهش ریسک‌های مرتبط با فرآیندها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در صورت مدیریت و کنترل آنها می‌توان کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات و سامانه‌های دفاعی و هم‌چنین سرعت تحویل‌دهی را افزایش داد. از طرفی افزایش کیفیت محصولات باعث کاهش هزینه‌های کیفیت خواهد شد. بنابراین کیفیت در کل چرخه عمر محصولات دفاعی و نظام دستیابی باید مد نظر قرار گیرد یعنی کیفیت در طراحی، تولید، تامین و خدمات.

در این راستا گروه علمی مدیریت کیفیت با هدف ارتقاء ظرفيت يادگيري و خرد سازماني در حوزه مديريت کیفیت از طريق آموزش، مشاوره، پ‍ژوهش و انتقال تجارب تشکیل گردیده است.

  •      فعالیت های انجام شده:

1-     برگزاری بیش از30 دوره مهارت آموزی کمر بند سبز شش‌سیگما به شیوه یادگیری در سطح صنایع و سازمان‌های تابعه ودجا

2-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کمربند مشکی شش‌سیگما به شیوه یادگیری در عمل

3-     مشاوره و تسهیلگری بیش از 150 پروژه موفق شش ‌سیگمایی در حوزه‌های کاهش ضایعات تولید، کاهش زمان عملیات، رفع عیوب محصولات دفاعی، افزایش رضایت مشتریان، افزایش بهره‌وری تولید و...

4-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی تخصصی بهینه‌کاوی به صورت یادگیری عمل

5-     مشاوره و تسهیلگری پروژه‌های بهینه کاوی در سطح صنایع و شرکت های تابعه ودجا

6-     هدایت و مدیریت فرایند تجارب برتر ودجا به مدت سه دوره با شناسایی، ارزیابی و انتخاب بیش از 150 پروژه موفق و قابل یادگیری در ودجا

7-     طراحی ،تدوین و انتشار نظام نامه بهینه کاوی ودجا

8-     چاپ کتاب سه جلدی در زمینه راهنمای جامع بهینه‌کاوی

9-     انجام پژوهش در زمینه شش سیگمای ناب، تولید ناب و نقشه جریان ارزش، ناب سازی در پروژه های تحقیقات و فناوری، طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصولات، کنترل کیفیت قطعات پیچیده، جایگزینی مواد با استفاده از روش طراحی آزمایشها، طراحی برای شش سیگما

  •       خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری آموزش‌های حرفه‌ای بهینه‌کاوی به شیوه یادگیری در عمل

2-     مشاوره و تسهیلگری پروژه‌های بهینه کاوی در سطح صنایع و شرکت های تابعه ودجا

3-     برگزاری آموزش‌های کمربند سبز شش‌سیگما به شیوه یادگیری در عمل

4-     آموزش، مشاوره و تسهیلگری شش سیگمای ناب، تولید ناب و نقشه جریان ارزش، طراحی برای شش سیگما، ناب سازی در پروژه های تحقیقات و فناوری، طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصولات، کنترل کیفیت قطعات پیچیده، جایگزینی مواد با استفاده از روش طراحی آزمایشها

5-     ارزیابی ، آسیب شناسی و تحلیل سیاست­های مدیریت کیفیت و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران

6-     ارایه مشاوره حرفه‌ای در زمینه تجارب برتر مورد استفاده در سطح ودجا

  •   فعالیت های آینده:

1-     تولید اسناد راهنما در زمینه مدیریت کیفیت در نظام اکتساب

2-     پژوهش در زمینه موضوعات مرتبط با هزینه های کیفیت، کیفیت در طراحی، کنترل کیفیت و کنترل فرآیند در فرآیندهای تولید با تیراژ کم، متدولوژی‌های اندازه‌گیری سطح بلوغ فرآیندها، تضمین کیفیت تامین کنندگان

3-     پژوهش در زمینه شاخصهای بهینه کاوی ، بهینه کاوی عملکردی و بهینه کاوی در زمینه توسعه محصولات جدید

توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت کیفیت